Web Uygulama Sızma Testi Hakkında

Cybernova Siber Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Akademisi profesyonel ekibi ile, web uygulamalarınızın güvenliğini test etmektedir. Güncel saldırı teknikleri referans alınarak gerçekleştirilen sızma testleri sonucunda ortaya çıkan zafiyetler değerlendirilir, yorumlanır ve karşılaşılabilecek olası saldırılar raporlanarak web uygulamalarınızı güvenli bir şekilde kullanmanız için hizmet verilir.

Cybernova sızma testi metadolojisi, uluslararası standartlara (Open Web Application Security Project – OWASP, The Open Source Security Testing Methodology Manual – OSSTMM, Information Systems Security Assessment Framework – ISSAF) uygun olarak hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen testler de uluslararası standartlara uyumludur. İstendiği takdirde ilgili yönetmelik veya standarda uygun ek rapor hazırlanmaktadır.

Hacker Akademi

Geleceğin sektörü olarak görülen siber güvenliğe Hacker Akademi ile giriş yapın!
Detaylara Git