SCADA Sızma Testi Hakkında

Cybernova Siber Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Akademisi profesyonel ekibi  ile,  Endüstriyel kontrol sistemleri (SCADA) üzerinde bulunan zafiyetleri analiz ederek, kurum ve kuruluşu saldırılar neticesinde oluşabilecek zararları göz önüne alarak hazırladığı rapor ile bilgilendirir ve çözüm yolları sunar.

Cybernova sızma testi metadolojisi, uluslararası standartlara (Open Web Application Security Project – OWASP, The Open Source Security Testing Methodology Manual – OSSTMM, Information Systems Security Assessment Framework – ISSAF) uygun olarak hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen testler de uluslararası standartlara uyumludur. İstendiği takdirde ilgili yönetmelik veya standarda uygun ek rapor hazırlanmaktadır.

Hacker Akademi

Geleceğin sektörü olarak görülen siber güvenliğe Hacker Akademi ile giriş yapın!
Detaylara Git